Kontaktinformasjon

Hurum havner KF er fra 01.01.2020 innlemmet i Asker kommune og oppgavene er fordelt slik:

Reiseliv- og opplevelsesnæring: Tjenesteområde: Medborgerskap – Virksomhet Innbyggertorg:
ann.kristin.hagby@asker.kommune.no

Drift av småbåthavner og brygger: Tjenesteområde: Samfunnstjenester – Virksomhet: Miljø, renovasjon og samferdsel:
havn@asker.kommune.no

Parkering – Tjenesteområde: Samfunnstjenester – Virksomhet: Miljø, renovasjon og samferdsel:
martin.martinsen@asker.kommune.no

For mer informasjon, samt søknadsskjema for fast båtplass klikk på knappen nedenfor.