Havna i Holmsbu

Havna i Holmsbu

Sommeridyll for båtfolket